Soát xét kế toán, hoàn thiện sổ sách

Soát xét kế toán – Hoàn thiện sổ sách

Áp dụng đối với các doanh nghiệp muốn lập báo cáo tài chính tại một thời điểm nhất định phục vụ các mục đích như vay vốn ngân hàng, hồ sơ đấu thầu…

Nội dung dịch vụ :

– Tư vấn số liệu tài chính

– Lập báo cáo tài chính

Phí dịch vụ:

Loại hình doanh nghiệp Phí dịch vụ (vnđ)
Thương mại – Dịch vụ – Tư vấn 2.000.000
Sản xuất – Gia công 3.000.000
Xây dựng – Lắp đặt 3.000.000 – 5.000.000
Bài viết liên quan